Моб. меню
Your Cart

Правила и условия

Условия за ползване на bulmag.net Моля внимателно прочетете правилата и условия за ползване и пазаруване в този сайт и ако не сте съгласни с тях го напуснете. Ако продължите да използвате този уебсайт, се счита, че сте приели и се съгласили с тези условия.

Потребителят разбира и приема факта, че информационната услуга и уебсайтът се предоставят „както са“, Bulmag.net не носи отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да предостави на потребителите информация за изпълнени поръчки, информация за неналични продукти, както и поради използване Щети, пропуснати печалби и други щети, понесени от този уебсайт (или недостъпни поради технически проблеми, превенция, решения на администратора и т.н.).  Ако използването на този уебсайт или материалите в него причини повреда на оборудване или информация, която трябва да бъде поправена или ремонтирана, потребителят носи цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на щетите.

С оглед използването на този уебсайт bulmag.net, потребителят се съгласява да: предоставя вярна, точна, актуална и пълна лична информация (наричана по-долу лични данни) при попълване на поръчката; Ако потребителят предостави невярна, неточна, остаряла или непълна информация, bulmag.net има право да затвори и/или изтрие информацията за своя пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до някои или всички свои услуги.

Потребителите, които използват този уебсайт, са единствени отговорни за повторното публикуване или по друг начин предаването на съдържанието на този уебсайт. bulmag.net не гарантира точността, пълнотата, точността или естеството на съдържанието, изпратено и разпространявано чрез този уебсайт. Използвайки този уебсайт, потребителите могат да се сблъскат с неприемливо, нецензурно или неприемливо съдържание срещнато в коментари и отзиви. При никакви обстоятелства bulmag.net няма да носи отговорност за каквото и да е съдържание, създадено от потребителите (включително грешки и пропуски) и/или каквито и да е щети, причинени от използването на съдържание, показване, публикуване, изпращане или предаване през този уебсайт по други начини.

Bulmag.net разрешава на потребителите да използват всички услуги, предоставени на този уебсайт, само за лични некомерсиални цели, при условие че авторските права на Bulmag.net или трета страна са пряко или косвено свързани с материалите на този уебсайт. Материалите на този уебсайт не могат да бъдат променяни по никакъв начин, нито могат да бъдат копирани, публично разпространявани или разпространявани за каквито и да било обществени или търговски цели. Използването на материали, публикувани на този интернет сайт в други сайтове, е забранено. Материалите на този уебсайт са защитени с авторско право и сродни права. Всяко неразрешено използване може да наруши авторски права, права върху търговска марка или други законови разпоредби.

Страницата за всеки продукт, показан на уебсайта, изброява цената, основните характеристики на продукта и допълнителна информация, предназначена да ви помогне да направите информиран избор при закупуване на продукта. Bulmag.net не носи отговорност за неточностите в описанието на продукта и не претендира за пълнотата на предоставената информация. Потребителят трябва да е наясно, че може да има неволни грешки в описанието на продукта. Освен това на всяка страница от показания продукт потребителите на уебсайта имат възможност да изразят своите мнения и оценки за даден продукт. Bulmag.net не е обвързан с тези мнения и оценки и не носи отговорност за тяхната автентичност. Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, предоставяни от Bulmag.net. При извършване на поръчка потребителят има право да избере стоките и тяхното количество, начин и срокове за доставка според опциите, предоставени на сайта. По всяко време преди приключване на поръчката потребителят има право да промени избраните стоки и услуги. При извършване на поръчка през този уебсайт, потребителят установява договорни отношения с Bulmag.net относно конкретната покупка и съдържанието, обхванато от тези общи условия, като поръчката се счита за изпълнена. Потребителят е длъжен да заплати цената, показана на уебсайта при направена поръчка, независимо дали цената е по-ниска или по-висока от текущата цена. Ако има техническа грешка в обявяването на цената на продукта, Bulmag.net има право да откаже поръчката и да не предостави обезщетение на потребителя по какъвто и да е начин, освен за възстановяване на парите, платени и/или депозирани от потребителя.

Този сайт използва бисквитки, което помага за по-бързото ви сърфиране. Можете да премахнете този надпис използвайки бутона за затваряне