Bulmag полага необходимата грижа за защита на вашата лична информация, отразена при попълване на електронната форма за извършване на покупка на стока. Това задължение отпада, ако потребителят е попълнил неверни данни във формата за регистрация. Спазвайки действащото законодателство и клаузите на тези общи условия, Bulmag може да използва вашите лични данни единствено и само за цели свързани с предназначението на този сайт. Bulmag има право да използва информацията по ал. 1 за да предлага стоки и услуги на потребителя, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, анкети за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: info@bulmag.net Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Bulmag. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, добрите нрави, интернет етиката и правилата на морала.

Предоставяне на информацията

Bulmag се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  1. Bulmag е получил пълното съгласие на Клиента
  2. Информацията се предава на дружества, в които Bulmag има повече от 50% дялово или акционерно участие или върху които може да упражнява пряк или косвен контрол, както и на лица и дружества, които пряко или косвено го контролират
  3. Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация
  4. Bulmag е длъжен да предостави информацията по силата действащото законодателство в страната.
  5. Bulmag може да предостави потребителски данни за доставка, имена и телефонен номер, в случай че стоката се изпраща директно от наш доставчик